Mijn kennis en ervaring


Ik studeerde in 1976 af in de Bedrijfskunde. Direct daarna richte ik samen een aantal collega's een eigen organisatie-adviesbureau op: InterVisie. Tot 1989 combineerde ik mijn werk als organisatieadviseur met beleidsfuncties bij de rijksoverheid. Vanaf 1990 ben ik partner bij Van de Bunt Adviseurs en vanaf 2003 eigenaar van VanderZijde, organisatieadvies, training en coaching.

Als beginnend organisatieadviseur raakte ik gefascineerd door complexe projecten in politieke context. Ik was onder meer staflid van de parlementaire Enquêtecommissie Paspoortproject en secretaris van een door de regering ingestelde Begeleidingscommissie Project Mainportontwikkeling Rotterdam. In 1989 promoveerde ik op een dissertatie over dit onderwerp.

Geleidelijk aan verlegde ik mijn focus van organisatieadvies naar training en coaching. Zo initieerde en begeleidde ik vanaf 2004 een aantal leernetwerken  'Aandachtig Interveniëren' voor projectleieiders en managers van complexe projecten in de publieke sector. 

Ik inspireer mensen om in hun kracht te staan. Om niet de strijd maar de dialoog met anderen aan te gaan. Zeker als dat lastig is.

Ik coach sinds 2010 een jonge Afghaanse vluchteling. Met hem ontdekte ik hoe ingewikkeld het is om hier als vluchteling een goede plek te verwerven. Ik initieerde daarom taalprojecten voor jonge vluchtelingen en draag zorg voor de financiering en coördinatie. Op de pagina 'nieuws' geef ik nadere informatie over die projecten.

Om als sociaal ondernemer bij te dragen aan de integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving is de meest complexe opgave waar ik tot nu toe mee bezig was. Dat neemt niet weg dat ik altijd nieuwsgierig blijf naar de nieuwe uitdagingen die op mijn pad komen.

Verdere informatie over mijn kennis en ervaring kun je vinden op mijn LinkedIn-profiel.